Bảo Hành Xe Máy

Quyền lợi, nghĩa vụ khách hàng

Để sử dụng xe an toàn, thoải mái và đảm bảo quyền lợi bảo hành, việc kiểm tra và bảo dưỡng xe là hết sức cần thiết. Quý khách vui lòng chú ý những điểm sau đây:

  • Sử dụng xe theo đúng phương pháp đã hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng.
  • Tiến hành “kiểm tra trước khi vận hành” theo đúng hướng dẫn.
  • Tiến hành kiểm tra định kỳ đúng lịch theo sách hướng dẫn sử dụng và trong sổ bảo hành này.
  • Thay thế các bộ phận định kỳ, các chất lỏng, dầu mỡ theo đúng sách hướng dẫn sử dụng đã quy định.
  • Ký tên, xác nhận đầy đủ thông tin về việc đã thực hiện kiểm tra định kỳ trong cuốn sổ này.

Loại xe và thời hạn bảo hành

Các dòng xe máy hiện tại hầu hết đều được bảo hành trong thời gian 3 năm hoặc 30000 km tuỳ vào điều kiện nào đến trước. Quý khách hàng khi đến mua xe nên lắng nghe kĩ thời hạn bảo hành để tránh nhầm lẫn.

Thời hạn bảo hành xe máy được tính từ thời điểm được người sử dụng đầu tiên đăng ký bảo hành cho xe.

Việc Sửa chữa bảo hành bao gồm việc sửa chữa cần thiết để sửa chữa khuyết tật của vật liệu hoặc sản phẩm của các nhà sản xuất.

Các thành phần chi tiết hao mòn sẽ bị loại trừ bao gồm: dầu mỡ xe, các phụ tùng nằm trong mục không bảo hành của nhà sản xuất, bình điện do sử dụng sai cách,….

Trả lời