Tag Archives: roadshow

Head Trong Sáng 1 – Roadshow

HEAD TRONG SÁNG 1 Bình Dương, 28/5/2019 Vừa qua tại Head Honda Trong Sáng 1, đã diễn ra Roadshow – Chạy diễu hành và phát tờ rơi. Chương trình được tổ chức bởi cửa hàng nhầm mục đích quảng bá hình ảnh của Head tại địa phương nói riêng và Thành Phố Bình Dương nói […]